Vem passar Yoga för? En stor fråga.

Av Karoliina • 27 november 2019

Vem passar Yoga för?

”Vem passar yoga för?” Den frågan har jag hört, under mina år som yogaföretagare, otaliga gånger. Det finns så många stigman vad som kommer till Yoga, som praktik, och det kommer jag diskutera om det här, igen. Jag tror inte att detta kan pratas om för mycket p g a att, precis som allt i livet, är även jag som yogalärare och min utveckling föränderlig. Och via den förändringen och utvecklingen ändras även mitt synsätt till hela Yogan som livsstil. Det enda som inte har ändrats under mina år med Yoga är min åsikt om att Yogan är för ALLA.

Yoga i Livets cykel

Även om att Yogan är för Alla, så är inte nödvändigtvis alla Yogaformer för alla. Eller man kan även se vårt liv som en cykel där olika perioder av livet kommer vi som en holistisk, levande varelse att behöva olika former av kroppsskötsel. Det finns en tid då vi behöver och mår bra av en mer dynamisk praktik och det finns tid då vi behöver ha en mera mjukt och stillsamt praktik. Det är inte alltid så lätt att räkna ut den kalkylen om ”Vad behöver jag?” i denna väldigt prestationsinriktade värld vi lever i. Vi är helt enkelt så vana med att vara effektiva och vi distanserat oss mycket från den mycket nyttiga känslan av självet i sin helhet. Om du skulle ställa den frågan till mig om Ditt behov, skulle jag kunna föreslå det ena eller det andra, men i slutändan är det bara Du som vet vad du mår bra av i just denna fas av livet. Jag kan rekommendera, men jag lever inte i din kropp och vet inte dina upplevelser i din kropp och sinne. Ja, jag förstår att det är lite obekvämt att inte få en rak rekommendation, men se det mer som att ta tillbaka din egen kraft och njut av din fria vilja av att lära känna dig själv djupare och mera ärligt, gör dina beslut gällande aktiviteter på basen av det. Det är just det som Yogan dels är för mig. Att lyssna och närvara, respektera och vårda om sig själv. Så kanske ger du dej möjligheten att testa olika former, gärna i flera omgångar och med olika lärare. Och när man har praktiserat yoga en tid är det helt naturligt att det öppnar sig en del frågor, längtan och även frustrationer. Det finns så begränsat med tid och möjlighet att fördjupa den logiska resan under en vanlig veckoklass och då rekommenderar jag fördjupning t ex på kurser eller på utbildningar. (exempelvis börjar februari 2020 en 200h fördjupningsutbildning, som kommer mera information om så småningom)

Vilse mellan Yoga formerna och lärare?

Känner du dej vilse mellan yoga formerna och kanske även i hur olika lärare lär olika saker på olika sätt? Helt förståeligt! Alla yogalärare är människor med sina egna personliga egenskaper vilket vi är ju en rikedom i sig. Och alla Yogalärare har sina egna lärare och de lärt sig sin riktning där via. Längs åren växer fram ens egen personlighet och sätt att lära och leva sin Yoga. Så Yogalärare varken är gurus eller övermänniskor, utan precis som människor som du med sina mänskliga egenskaper och även brister. Man behöver inte alltid vara enig ens i lärarens sätt att se på de olika aspekter av praktiken som lyfts fram men även den delen är intressant del i praktiken, att bara studera i sådana fall vad väcker det för tankar och reaktioner i dej och varför. Vissa gånger pratar vi om samma saker med olika ”språk” och det är okej.

Yogans Yin och Yang principer

Alla de olika Yoga formerna har en gemensam nämnare; att stöda hela kroppen energiflöde och hållbarhet i holistisk hälsa. Kunde säkert räkna med ett ton andra saker men, let´s keep it simple. Jag delar praktiker och Yoga former till Yin och Yang – Stillsamt och Aktivt. Inget av de är bättre eller sämre utan bara väldigt olika. Yang-former är de mera dynamiska och aktiva former som skapar värme och en stärkande känsla. I Yang former av Yoga jobbar man om vi väljer nu att bara fokusera i den fysiska kroppen att skapa positiv stress, aktivitet som ökar en känsla av styrka, balans och flexibilitet. I de mera aktiva klasserna skapar man värme och en ökad känsla av välbefinnandet p g a endorfinflödet. Även av de mera aktivare yoga former finns allt från väldigt kraftfullt och dynamiskt till mjukare och mera terapeutiskt. Yin-former är de mera passiva praktikerna där fokuset ligger i att skapa positiv stress i bindväv, skelettet, leder och ligament eller alternativt bara vila nervsystemet, sinnet och hela kroppen i mjukare positioner där man stannar längre.

Yang Former av Yoga hos oss;

Hatha Yoga

Ashtanga Yoga

Soma Yoga / Dance Flow

Medi och Kundalini Yoga

Yoga för Män

Yin former av Yoga hos oss;

Yin Yoga

Restorative Yoga

(Pranayama och Meditation trots minimalt med rörelse är en aktiv handling av att jobba med andetaget och mediation och där av räknas till mera Yang än Yin aktivitet.)

Vad jag vill betona är att avancerade yoga positioner och flöden har inget att göra med hur ”duktig Yogi” du är utan var och en av oss har våra egna förutsättningar att jobba utifrån. Hos oss är praktiken AHIMSA – ICKE VÅLD en av grundstenarna. Oberoende vilken yoga form du än väljer att gå på så är resan din och öppnar du dig för att verkligen närvara då har du nog ett intressant resa framför dig. Så jag kan nog bara konstatera att jag håller fast vid mina ord och min uppfattning om gällande frågan ”Vem passar Yoga för?”, Yoga är för Alla.

Så nu är bara frågan; 

Vad behöver Du i din vardag? Hur kan du stöda ditt liv och välbefinnandet som bäst?

Namasté!

Rädslan att inte räcka till
Sommar Yoga med Oss

Liknande artiklar

Kontakta oss