Behöver din arbetsplats mer välmående?

By Karoliina • 18 March 2019

Behöver din arbetsplats mer välmående?

Klart den behöver välmående! Alla behöver det. Kanske ökar behovet p g a det höga arbetstempot som skapar långvarigt stress? Kanske finns det utmaningar bland de anställda? Kanske är ledningen intresserad av enkla verktyg att plantera in hållbart välmående bland de anställda? Hur mår ni?

Yoga Samprema erbjuder samarbete

Yoga Samprema erbjuder samarbete med t ex workshops, hälsodagar och föreläsningar kring ämnen som; Andning/Yoga och stresshantering, Compassion – vikten av Medkänsla och Hälsosam kropp – hälsosamt sinne.

Men Varför Yoga?

Många har tankar om att yoga är något som är jättesvårt, tar tid, kräver utrustning, man behöver vara vig och smäcker, men vi skrotar härmed alla dom fördomarna. Vi vill skrota precis ALLT av det! Mitt favoritcitat är “Kan du andas så kan du yoga.”, och alla av oss andas ju. Hur effektivt vi andas är dock en annan sak. Men vad är det här med Yoga? Det skulle jag kunna djupdyka i beskrivningar och nästan försvinna i evigheter, men Yoga är ett holistisk sätt att studera och stärka sig själv; hitta lugnet och balansen via synkronisering mellan Andetaget och Rörelsen och en Medveten närvaro, vilket i sin tur speglas i de resterande delarna i livet – och ja även på jobbet. Man kan väl säga att Yogan ger en Livskvalitet som många saknar; känslan av välbefinnande och lugn. Jag vill även påstå att Yogan tar inte tid, utan den ger tid. Våra liv är väldigt stress fyllda av många olika orsaker vilket gör att vi är drabbade av ohälsa i allt yngre åldrar och allt oftare. Lär vi oss hantera detta och stödja med enkla medel vår välbefinnande så blir lättare och ger oss möjligheten att Leva dagen och inte bara Överleva dagen.

Yogan har visat sig spela en viktig roll i uppbyggandet av välmående inom exempelvis fängelser, idrottslag och stora företag; konflikterna minskar, sjukdagarna minskar och stressen minskar. Vinn, vinn, vinn för allihopa. En glad, välmående och hälsosam anställd stöder allmänt välmåendet ibland kollegiet. Vi skräddarsyr även stödprogram för dem som är drabbade av t ex utbrändhet och ohälsa.

Behöver Ni mera välmående?

Yoga Samprema kan alltså erbjuda tjänster såsom workshops, hälsodagar och föreläsningar, dessutom håller vi yogaklasser i olika former – allt från andningsövningar till rena “svettpass”. Vår yogashala rymmer enkelt 20-25 personer för yogaklasser, under föreläsningar och kurser får vi rum för ännu fler. Vid behov och, med någorlunda gott förbehåll, så kan vi även hålla motsvarande verksamhet ute på företagen.

Kontakta oss via email; [email protected]

 

Namasté - Lär dej betydelsen bakom denna ord.
Alla Hjärtans Månad!

Similar atricles

Contact us